TIPOS DE EVENTOS

TIPOS DE EVENTOS

martes, 3 de mayo de 2011

IMAGENES SUSHI

Makizushi
Futomaki
Gunkanzushi
Inarizushi
Edomae chirashizushi
Gomokuzushi
Hosomaki
Kappamaki
Temaki
Uramaki
Oshizushi
Nigirizushi

No hay comentarios:

Publicar un comentario